równośc

„Kobiety w polityce” – nasza nowa publikacja!

Przeanalizowaliśmy wszystkie miasta na prawach powiatu w Metropolii GZM pod względem sytuacji kobiet w polityce na różnych szczeblach! Opracowaliśmy wyniki i wyciągnęliśmy wnioski! Wreszcie, zaproponowaliśmy rekomendacje oraz pomysły, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet w polityce w Metropolii GZM na Śląsku, a także w całej Polsce! Oto nasza strategia! Zachęcamy do przeczytania publikacji …

„Kobiety w polityce” – nasza nowa publikacja! Read More »

Nasza nowa polityka włączenia!

Polityka włączenia w działaniach naszego think tanku ma na celu promowanie równości i różnorodności, zapewniając, że wszystkie młode osoby, niezależnie od ich pochodzenia, mają równy dostęp do możliwości i korzyści, które oferujemy. Polityka włączenia powstała zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wdrażania strategii na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programów Erasmus+ i „Europejski Korpus Solidarności”. …

Nasza nowa polityka włączenia! Read More »