Poznaj nasz partnerski think tank z Czech!

Mosaic Minds to dynamiczny i postępowy młodzieżowy think tank z siedzibą w Czechach, zorganizowany przez Petrklic Help, jest zaangażowany we wspieranie społeczeństwa integracyjnego, w którym różnorodność jest celebrowana, a każda osoba ma równe szanse na rozwój. Naszą misją jest przełamywanie barier, wzmacnianie niesłyszanych głosów i opowiadanie się za włączeniem mniejszości we wszystkie aspekty życia społecznego.

W Mosaic Minds wierzymy, że różnorodność to coś więcej niż tylko koncepcja; to potężny atut, który wzbogaca nasze społeczeństwo. Nasz oddany zespół młodych ludzi pracuje niestrudzenie, aby promować zrozumienie, empatię i współpracę między różnymi społecznościami. Dążymy do znaczących zmian i przyszłości, w której wszyscy czują się docenieni i włączeni poprzez badania, rzecznictwo i zaangażowanie społeczności.

Mosaic Minds angażuje się w różne inicjatywy i działania, aby osiągnąć nasze cele. Prowadzimy dogłębne badania w celu zidentyfikowania systemowych barier i nierówności, z którymi borykają się czeskie mniejszości. Nasz zespół bada czynniki społeczne, ekonomiczne i kulturowe w celu zidentyfikowania podstawowych przyczyn wykluczenia. Badania te służą jako podstawa dla opartych na dowodach zaleceń politycznych i działań rzeczniczych mających na celu osiągnięcie zmian systemowych.

Ponadto, poprzez programy informacyjne i warsztaty edukacyjne, Mosaic Minds aktywnie angażuje lokalne społeczności i interesariuszy. Współpracujemy ze szkołami, uniwersytetami, radami młodzieżowymi i organizacjami społecznymi, aby podnosić świadomość na temat wartości inkluzywności i zachęcać do dyskusji na tematy społeczne. Umożliwiamy młodym ludziom bycie agentami zmian w ich własnych społecznościach poprzez wspieranie poczucia własności i odpowiedzialności za tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa poprzez te inicjatywy.

Mosaic Minds zapewnia również miejsce, w którym marginalizowane głosy mogą zostać wysłuchane. Zapewniamy bezpieczne i wspierające środowisko dla osób z różnych środowisk, aby mogły dzielić się swoimi doświadczeniami, historiami i punktami widzenia. Mamy nadzieję rzucić wyzwanie stereotypom, zwalczać dyskryminację i budować mosty porozumienia między różnymi społecznościami za pomocą sztuki i mediów cyfrowych.

Współpraca ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Aktywnie poszukujemy partnerstw z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, firmami i liderami społeczności, którzy podzielają nasze zaangażowanie w integrację. Możemy wykorzystać zasoby, wiedzę i wpływy, aby stworzyć długoterminową zmianę i zapewnić, że głosy mniejszości są słyszane i szanowane na wszystkich poziomach podejmowania decyzji poprzez współpracę. 

Podsumowując, Mosaic Minds to młodzieżowy think tank, który niestrudzenie pracuje nad stworzeniem społeczeństwa integracyjnego w Czechach. Staramy się przełamywać bariery, wzmacniać marginalizowane głosy i umożliwiać młodym ludziom tworzenie bardziej sprawiedliwej i harmonijnej przyszłości poprzez badania, rzecznictwo, zaangażowanie społeczności i współpracę. Możemy pracować razem, aby stworzyć społeczeństwo, w którym różnorodność jest celebrowana, a nie tolerowana, a każda osoba ma możliwość rozwoju i wniesienia wkładu w zbiorową mozaikę naszego wspólnego człowieczeństwa.

Współpraca zawiązana w ramach projektu „Think Thank – chance for youth”, o którym więcej możecie przeczytać tutaj: https://youththinktank.feis.org.pl