Analizy

Strategie

Strategia zwiększenia udziału kobiet w polityce na podstawie analizy sytuacji udziału kobiet w polityce miast na prawach powiatu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.