Czym jest projekt „Think Thank – chance for Youth”?

,,Think Tank – chance for Youth’’ jest europejskim projektem, którego celem jest zwiększenie realnego wpływu młodzieży w średnim i długim okresie. Projekt ma na celu wypracowanie trwałych synergii sektora młodzieżowego z obszarem badań i analiz oraz rozwiązań systemowych wspierających partycypację młodych ludzi. Celem jest również upowszechnienie organizacyjnej i planistycznej roli młodzieży. Celem jest rozwiązanie problemu słabej reprezentacji młodych ludzi z mniejszymi szansami na aktywne uczestnictwo.

W ramach projektu działają trzy młodzieżowe think tanki: SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej z Katowic, EmbranceAll z Aten oraz Mosaic Minds z Czech. Projekt rozwija te podmioty młodzieżowe poprzez wsparcie systemowe i rozwój osobisty młodych uczestników. Młodzież, wspierana przez ekspertów, wypracowuje strategie rozwoju dla swoich regionów, a w ramach sieciowania – dla Europy. Osoby pracujące z młodzieżą, poprzez cykl edukacyjny, tworzą nowe jednostki wsparcia na bazie wypracowanych dobrych praktyk. Młodzi ludzie z mniejszymi szansami otrzymują specjalne wsparcie, aby zapewnić realny wpływ na działania.

Głównym rezultatem projektu ,,Think Tank – chance for Youth” są nowe think tanki, zarządzane i tworzone przez młodych ludzi. Ich celem jest opracowanie długoterminowych strategii i wspieranie uczestnictwa młodzieży na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Rezultaty zostaną zwielokrotnione poprzez narzędzia edukacyjne: zestaw narzędzi dobrych praktyk, kurs online i wizyty studyjne. Działaniem wspierającym będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz włączenia młodych ludzi o mniejszych szansach i ich rozpowszechnianie.

Każdy z think tanków zarządzanych przez młodzież działa w ramach organizacji partnertnerskiej projektu. SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej działa w strukturach Fundacji FEIS – organizatora projektu, EmbranceAll Hub jest częścią greckiej organizacji EUphoria Youth Lab, zaś Mosaic Minds to think tank organizacji Petrklic Help z Czech. Think tanki skupiają się na różnej tematyce – w zależności od kraju, zainteresowań ich członkiń i członków oraz potrzeb społeczeństwa. 

Zachęcamy do zapoznania się z działaniem think tanków poprzez ich media społecznościowe oraz strony internetowe! 

Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o samym projekcie, to zapraszamy na osobną stronę, która powstała w celu relacjonowania działań podejmowanych w jego ramach: https://youththinktank.feis.org.pl