Poznaj nas!

Kim jesteśmy? 

SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej tworzą młodzi ludzie, dla których edukacja obywatelska oraz tożsamość śląska są rzeczami niezwykle ważnymi. W SIPE wierzymy, że dzięki edukacji obywatelskiej jesteśmy w stanie przyczynić się do budowy lepszego społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Równie ważnym aspektem naszej działalności jest promocja oraz debata nad tożsamością śląską, w naszym think tanku są zarówno osoby określające się Ślązakami i Ślązaczkami, jak i osoby zainteresowane tematyką tego niezwykłego regionu. Najważniejsza jest dla nas otwartość, tolerancja oraz dyskusja i debata nad tematami, które poruszamy. 

Członkinie i Członkowie SIPE 

Członkiniami i członkami SIPE są studenci kierunków z dziedziny nauk społecznych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego oraz Collegium Civitas. Większość stanowią studentki i studenci kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji na Uniwersytecie Śląskim, ale w naszym Instytucie działają również studentki i studenci takich kierunków jak prawo, psychologia, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe czy stosunki międzynarodowe. 

Dyrektor i Koordynatorzy SIPE

Dyrektorem SIPE jest Wiktor Oleś, który jest również Project Managerem w Fundacji FEIS, studentem na kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji na UŚ, Zastępcą przewodniczącej KNEO Koła Naukowego Edukacji Obywatelskiej UŚ oraz działaczem w Jan Łaski Law Institute. 

W naszym Instytucie działa również 6 osób osób zajmujących się koordynacją poszczególnych obszarów dzialałności SIPE: Koordynator ds. równego traktowania – Piotr Muchowski, Koordynatorka ds. studenckich i uczniowskich – Dagmara Dąbek, Koordynatorka ds. współpracy – Oliwia De Vito, Koordynatorka ds. contentu – Natalia Nowak, Koordynatorka ds. administracyjnych – Julia Włodarczyk oraz Koordynator ds. członkowskich – Aleksander Zięba.

Zespół SIPE Śląskiego Instytutu Edukacji Politycznej tworzy jednak również o wiele więcej wspaniałych osób! Jest nas obecnie ponad 20!

Rada Ekspercka SIPE

Przy SIPE działa również Rada Ekspercka SIPE, do której zaproszone zostały ekspertki i eksperci z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, wiedzy o społeczeństwie, polityki społecznej czy prawa. Obecnie w Radzie zasiada 7 osób: dr Renata Jankowska, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ, dr Tomasz Słupik, dr Paweł Grzywna, prof. UŚ, mgr Ewa Chmielewska-Blady, mgr Alina Prochasek oraz mgr Piotr Jaros. 

Sprawdź nasze działania! 

Jeśli jesteś zainteresowany/a działaniami SIPE zapraszamy na nasze media społecznościowe: Facebooka, Instagrama, LinkedIn, YouTube oraz Twittera