Relacja z seminarium w Ostrawie

Seminarium na temat włączania społecznego zorganizowane przez SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej i FEIS w Ostrawie, w ramach projektu „Think Tank – chance for Youth”, zakończyło się pełnym sukcesem. Przez ponad tydzień, młodzi członkowie i członkinie think tanku SIPE wraz z ich greckimi i czeskimi odpowiednikami, pracowali nad propozycjami mechanizmów włączających dla osób wykluczonych.

Zajęcia były skoncentrowane na koncepcjach włączenia społecznego młodzieży oraz na zagadnieniach związanych z włączaniem różnych grup społecznych do życia organizacji pozarządowych. Prace nad tymi istotnymi tematami pokazały zaangażowanie i twórcze myślenie młodych uczestników i uczestniczek seminariów.

Ale seminarium to nie były tylko prace, warsztaty i dyskusje. Częścią programu były również wieczory narodowe, podczas których uczestnicy mieli możliwość integracji poprzez dzielenie się tradycyjnymi potrawami swoich krajów, takimi jak polskie pierogi, grecka musaka czy czeskie bramboráky. Te momenty integracji umożliwiły uczestnikom nie tylko poznawanie kultur innych krajów, ale też budowę wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Owoce pracy młodzieży zostaną wkrótce podzielone z publicznością. Pokażą one efektywność działania międzynarodowego think tanku, w którym młodzi ludzie z różnych krajów mogą wspólnie pracować nad rozwiązywanie kluczowych społecznych wyzwań. Seminarium w Ostrawie było zdecydowanie kolejnym krokiem w kierunku realizacji tego celu.

Młodzi ludzie brali udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, korzystając z metod edukacji pozaformalnej i międzykulturowej.

Celami tych warsztatów były:

  • Wsparcie osobiste, obejmujące rozwój pewności siebie oraz umiejętności interpersonalnych,
  • Wsparcie rozwojowe, koncentrujące się na pracy w grupie, zarządzaniu czasem, pracy projektowej oraz narzędziach komunikacji,
  • Wzmocnienie kompetencji przywódczych, obejmujące rozwijanie kluczowych umiejętności i cech lidera,
  • Wsparcie cyfrowe, związane z wykorzystywaniem narzędzi IT w pracy zespołowej i komunikacji,
  • Wsparcie językowe, z naciskiem na praktyczne aspekty komunikacji.

Seminarium było skoncentrowane na przygotowaniu osobistym uczestników oraz na wypracowaniu dobrych praktyk. Część z tych działań wymagała implementacji dodatkowych mechanizmów włączenia.

W ramach seminarium, w każdym z think tanków (z głównym udziałem młodzieży i ekspertów), opracowano politykę inkluzyjną – dokument określający działania w przypadku sytuacji niepożądanych oraz działań pozytywnej dyskryminacji. W dokumentach statutowych organizacji stworzone zostały funkcje koordynatorów inkluzywności, które w pierwszej kadencji pełniły osoby uczestniczące w seminarium.

Dodatkowo, przewidziano wymianę dobrych praktyk między think tankami – codzienną prezentację jednego z think tanków oraz codzienny panel warsztatowy mający na celu ulepszanie jego działania. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie budowy think tanków odwiedźcie stronę projektu: http://youththinktank.feis.org.pl