youththinktank

„Kobiety w polityce” – nasza nowa publikacja!

Przeanalizowaliśmy wszystkie miasta na prawach powiatu w Metropolii GZM pod względem sytuacji kobiet w polityce na różnych szczeblach! Opracowaliśmy wyniki i wyciągnęliśmy wnioski! Wreszcie, zaproponowaliśmy rekomendacje oraz pomysły, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet w polityce w Metropolii GZM na Śląsku, a także w całej Polsce! Oto nasza strategia! Zachęcamy do przeczytania publikacji …

„Kobiety w polityce” – nasza nowa publikacja! Read More »

Partner meeting w ramach projektu „Think Tank – chance for Youth”

15 grudnia w Bytomiu odbyliśmy partner meeting w ramach projektu ”Think Tank – chance for Youth” SIPE X FEIS Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami Think thanku Mosaic Minds z Czech oraz greckiego Think thanku EmbranceAll Hub podsumowaliśmy dotychczasowe działania naszych organizacji, pracę nad strategiami młodzieżowymi oraz innymi publikacjami projektowymi. Rozmawialiśmy także o zbliżającym się w …

Partner meeting w ramach projektu „Think Tank – chance for Youth” Read More »

Job shadowing w Grecji!

Od 24.09 do 7.10.2023 r. nasza zaprzyjaźniona organizacja z Grecji miała okazję gościć cztery osoby z innych Think-thanków jako organizacja młodzieżowa w ramach programu Job Shadowing. Uczestnicy z Polski i Czech mieli okazję zobaczyć z pierwszej ręki pracę EUphoria Youth Lab i zapoznać się z programami wymiany młodzieży greckiego Think-thanku. Osoby partycypujące odwiedzieli m.in biuro …

Job shadowing w Grecji! Read More »

Poznaj nasz partnerski think tank z Czech!

Mosaic Minds to dynamiczny i postępowy młodzieżowy think tank z siedzibą w Czechach, zorganizowany przez Petrklic Help, jest zaangażowany we wspieranie społeczeństwa integracyjnego, w którym różnorodność jest celebrowana, a każda osoba ma równe szanse na rozwój. Naszą misją jest przełamywanie barier, wzmacnianie niesłyszanych głosów i opowiadanie się za włączeniem mniejszości we wszystkie aspekty życia społecznego. …

Poznaj nasz partnerski think tank z Czech! Read More »

KICK OFF – spotkanie w Grecji

Na przełomie maja i czerwca odbył się Kickoff meeting w ramach naszego projektu ,,Think Tank – chance for Youth” na Korfu w Grecji! Podczas spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania projektowe w Polsce, Grecji oraz Czechach. Rozmawialiśmy między innymi o powstaniu oraz rozpoczęciu działalności 3 think tanków: SIPE Śląskiego Instytutu Edukacji Politycznej, EmbranceAll Hub oraz Mosaic Minds.  Na …

KICK OFF – spotkanie w Grecji Read More »

Relacja z seminarium w Ostrawie

Seminarium na temat włączania społecznego zorganizowane przez SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej i FEIS w Ostrawie, w ramach projektu „Think Tank – chance for Youth”, zakończyło się pełnym sukcesem. Przez ponad tydzień, młodzi członkowie i członkinie think tanku SIPE wraz z ich greckimi i czeskimi odpowiednikami, pracowali nad propozycjami mechanizmów włączających dla osób wykluczonych. Zajęcia …

Relacja z seminarium w Ostrawie Read More »

Debata „Kobiety w polityce”

Dnia 18 kwietnia 2023 roku odbyła się ważna debata na temat „Kobiety w polityce”, zorganizowana przez młodzieżowy think tank działający pod egidą SIPE Śląskiego Instytutu Edukacji Politycznej. Wydarzenie to było efektem samodzielnej pracy młodych członków i członkiń thinktanku, którzy samodzielnie wybrali temat, zorganizowali kontakt z prelegentkami i dopilnowali, aby główne siły polityczne w kraju były …

Debata „Kobiety w polityce” Read More »

Poznaj nasz partnerski think tank z Grecji

Think Tank, noszący nazwę EmbraceAll Hub, składa się z 10 młodych członków i skupia swoje dyskusje na problemie integracji społecznej, głównie dotyczącej młodzieży. Integracja społeczna i różnorodność są dla członków grupy kwestią wielkiego znaczenia, którzy dzielą wspólne wartości takie jak równe szanse na rozwój i postęp, a także sprawiedliwe uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach.  Niektóre …

Poznaj nasz partnerski think tank z Grecji Read More »

Czym jest projekt „Think Thank – chance for Youth”?

,,Think Tank – chance for Youth’’ jest europejskim projektem, którego celem jest zwiększenie realnego wpływu młodzieży w średnim i długim okresie. Projekt ma na celu wypracowanie trwałych synergii sektora młodzieżowego z obszarem badań i analiz oraz rozwiązań systemowych wspierających partycypację młodych ludzi. Celem jest również upowszechnienie organizacyjnej i planistycznej roli młodzieży. Celem jest rozwiązanie problemu …

Czym jest projekt „Think Thank – chance for Youth”? Read More »